Het verhaal van Edsard

8 januari 2020Verhaal

Ondernemen is waarde creëren. Voor je klanten, je werknemers en de wereld om je heen. Je kunt veel betekenen voor iemand in de bijstand of met een arbeidsbeperking. En zij kunnen veel betekenen voor jou en het bedrijf. Want ieder mens heeft een uniek talent. Schep kansen en ervaar de meerwaarde.

Maatschappelijke meerwaarde kun je niet altijd in geld uitdrukken. GroenWerkXL is een hoveniers- en groot groenbedrijf waarin medewerkers naar vermogen bijdragen aan het bedrijfsresultaat. Een inclusief organisatie, zoals dit in vaktaal heet. Naast reguliere vakkrachten werken er ruim 60 mensen die, toen ze binnen kwamen, een afstand tot de arbeidsmarkt hadden. Door opleiding, training en begeleiding zijn het medewerkers geworden, ieder met zijn eigen talenten, die volledig meetellen binnen ons bedrijf. Als regulier bedrijf moeten we zelf onze omzet halen. Zonder subsidie, puur op eigen kracht. Dat kan als je anders kijkt naar winst.

Eén van de medewerkers heet Edsard Schut, sinds eind 2013 aan boord als hovenier. Groenwerk zit hem al jaren in de vingers. Het is fijn werk. Je bent buiten en het is afwisselend. Sinds de oprichting, vijf jaar geleden, volgen wij een personeelsstrategie waarbij we mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, de zogenoemde “doelgroepmedewerkers”, een duurzame arbeidsplaats binnen ons bedrijf bieden. Ze worden gewoon volgens de Cao-Hoveniers uitbetaald en zijn daarmee niet langer uitkeringsafhankelijk. Dat is onze maatschappelijke winst.Voor Edsard en zijn collega’s is er naast geld nog meer dat telt. Het doet ertoe dat je er bent. Je wordt ’s ochtends verwacht door je collega’s en je hoort ergens bij. Dat geeft een goed gevoel. GroenWerkXL is qua missie en personeelsstrategie niet bepaald een doorsnee onderneming. Dat doet niets af aan onze kwaliteit. Ook onze prijs is niet anders. De toegevoegde waarde voor de opdrachtgever is de combinatie van vakmanschap en onze manier van sociaal ondernemen. Regelmatig worden we gekozen vanuit het oogpunt van Social Return. We hebben door onze manier van werken een bepaalde gunfactor, maar we blijven ook gewoon een marktgerichte en gezonde onderneming, die zonder subsidies werkt. Een mooie uitdaging, ook vanwege ons seizoensgebonden werk. Samen met onze waardevolle werknemers hebben we daar veel vertrouwen in. 

8 januari 2020Verhaal

Meer verhalen